Begeleiding startende docenten

We vinden het belangrijk om startende docenten goed te begeleiden, want er komt veel op je af als je als docent begint. Niet alleen stagiairs of pas afgestudeerden kunnen rekenen op extra aandacht, ook zij-instromers worden ondersteund. Iedereen krijgt een interne werkbegeleider toegewezen, een collega uit het team, waar je regelmatig mee overlegt. Daarnaast houden twee schoolopleiders vinger aan de pols. Zij hebben iedere lio-stagiair in beeld, ze beantwoorden vragen, bemiddelen bij plaatsing en adviseren bij strubbelingen.