Graafschap Academie

De Graafschap Academie biedt cursussen en workshops aan die voortkomen uit het strategisch beleid, in feite om de organisatie te faciliteren in haar ontwikkeling. Daarnaast organiseert de Graafschap Academie opleidingen, trainingen, cursussen etc. waar je je als individuele medewerker of als team op in kunt schrijven. Met als doel de scholingsgelden adequaat te gebruiken, de deskundigheid van medewerkers te optimaliseren, kennis te delen en uitwisseling te bevorderen. De activiteiten worden verzorgd door zowel eigen medewerkers als externe partijen. De Academie dient ook als vraagbaak voor alle vragen omtrent scholing, professionalisering en persoonlijke ontwikkeling.

Om medewerkers te ondersteunen, te inspireren en te stimuleren is de professionaliseringswijzer ontwikkeld. Deze wijzer geeft tips en maakt medewerkers wegwijs in de mogelijkheden en hulpmiddelen die de Graafschap Academie biedt voor henzelf en voor hun team.

RoelandaRoelanda Nijmeijer, Graafschap Academie
“Steeds meer teams en individuele medewerkers weten ons te vinden, steeds vaker ontwikkelen we een aanbod ‘op maat’. Voor ons staat leren en ontwikkelen centraal, maar ook delen en ontmoeten vinden we belangrijk. Voorbeelden hiervan zijn het Kenniscafé en het Slinge Symposium.”