Strategie: Samen.Leren.Delen.

Samen met zowel medewerkers, studenten, leden van de raad van toezicht als relaties uit de regio is de Strategie 2023-2030 tot stand gekomen. Samen.Leren.Delen. zijn ook in deze strategische periode de kernwoorden die richting geven aan onze manier van werken. Wij werken samen, door (van elkaar) te leren en ervaringen met elkaar te delen, aan de versterking van ons onderwijs, aan de ontwikkeling van onze studenten en medewerkers en aan onze positie in de regio.

Missie – visie – routekaart – beweegdoelen

De koers uit het strategische plan 2019-2022 bleek op veel punten nog actueel, dus borduren we daar in de Strategie 2023-2030 op voort. We hebben onze visie aangescherpt en als stip op de horizon voor 2030 geformuleerd.

In onze routekaart geven we door middel van vijf strategische doelen aan wat we gaan doen om die stip op de horizon voor het onderwijs te bereiken. Deze strategische doelen zijn:

  • Concretiseren van Hybride, Innovatief, gePersonaliseerd (HIP) in alle opleidingen
  • Uitbreiden van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) activiteiten
  • Vormgeven van inclusief onderwijs
  • Integreren van maatschappelijke vraagstukken in het onderwijsprogramma
  • Versterken van aandacht voor digitale basisvaardigheden en de impact van technologie

Hoe we dat doen? Ter ondersteuning van de routekaart ontwikkelen we de organisatie aan de hand van beweegdoelen.

  • Stimuleren van onze medewerkers
  • Faciliteren van het onderwijs
  • Inzetten op digitale transformatie
  • Verduurzamen van onze organisatie
  • Versterken van onze platforms