Strategisch Plan: Samen.Leren.Delen.

Het strategisch plan 2019 – 2022, met als titel Samen.Leren.Delen, actualiseert de koers die het Graafschap College eerder al inzette. De gemaakte keuzes en geformuleerde doelen sluiten aan bij onze sterke punten waarmee we ons al jaren positief onderscheiden zoals onderwijs voor iedereen. Tegelijkertijd hebben we het actualiseren van ons strategisch plan als kans aangegrepen om de strategie nog beter aan te laten sluiten bij de uitdagingen van de Achterhoek. We hebben onszelf een belangrijke veranderopgave gegeven, die we bij de beschrijving van onze ambities verder toelichten.

Vier ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties

Niet alleen de regio, maar de gehele wereld biedt ons uitdagingen. Deze uitdagingen zijn wat ons betreft helder verwoord in de zeventien ontwikkeldoelen van de Verenigde Naties. Als regionaal opleidingencentrum voelen we ons daarbij vooral uitgedaagd door de volgende vier doelen:
• Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen.
• Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.
• Duurzame consumptie en productie.
• Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken.

Strategische ambitie

In 2018 is de strategische ambitie geactualiseerd. We ontwikkelen van: het Graafschap College als een goed regionaal opleidingencentrum, naar: één Graafschap College als partner voor een leven lang ontwikkelen in de Euregio.

Vier strategische lijnen

Het Graafschap College maakt haar ambities concreet in vier strategische lijnen:

• Sluitend netwerk van onderwijs, werk en begeleiding
• Relevant onderwijs voor iedereen
• Ontwikkelen in de Euregio
• Partner vanuit een lerende organisatie