Internationale uitwisseling

Het Graafschap College stimuleert niet alleen studenten om ‘over de grens’ te kijken, ook medewerkers krijgen de kans om hun ervaringen met medewerkers in het buitenland (scholen, instellingen en bedrijven) te delen. Niet alleen in de Euregio en Europa, maar ook in andere werelddelen. De focus ligt op het actualiseren en verbeteren van professionele vaardigheden en uitwisseling van innovatieve methoden en praktijken in het beroepsonderwijs.
Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ heeft het Graafschap College een charter toegekend. Dat is een positieve beoordeling waarmee het Graafschap College geaccrediteerd is. Dat heeft veel voordelen, maar het is vooral een enorme stimulans voor de internationale ambities van het Graafschap College.