Ondersteunende medewerkers

Ruim een kwart van de medewerkers heeft een onderwijsondersteunende functie. Dat kan een managementfunctie zijn, maar de meeste mensen zijn werkzaam in de sectoren Dienstverlening en Ontwikkeling. Deze sectoren verzorgen specifieke taken op het gebied van onder andere beleidsontwikkeling, ondersteuning van het college van bestuur, ondersteuning van de onderwijssectoren en uitvoering van gebundelde processen op het gebied van dienstverlening en ondersteuning. De sectoren bestaan uit verschillende teams. Sector Dienstverlening bestaat uit: Informatiebeheer & Ict, Financiën & Inkoop, Huisvesting en Faciliteiten. Sector Ontwikkeling bestaat uit: Human Resources, Onderwijs & Innovatie, Marketing & Communicatie en Digitale Transformatie.

Medewerkers van beide sectoren werken bij de uitoefening van hun dagelijkse werkzaamheden nauw samen met de collega’s van de onderwijssectoren. Soms geldt ook dat zij hun werkzaamheden binnen de onderwijssectoren uitvoeren. De dienstverlening wordt zo dicht mogelijk bij het onderwijs vormgegeven en goed afgestemd met studenten, docenten en de sectormanagers Bedrijfsvoering, maar wordt wel uitgevoerd binnen instellingsbrede kaders en afspraken.

De accenten in de taken verschillen per sector. De sector Ontwikkeling richt zich op beleid en bestuursondersteuning en ondersteuning van onderwijssectoren. De sector Dienstverlening richt zich op de uitvoering van bedrijfsvoeringsprocessen en werken hierbij nauw samen met de collega’s van de onderwijssectoren en de sector Ontwikkeling.