Wie zoeken wij?

Het Graafschap College is regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers. Docenten voor de verschillende sectoren en opleidingen, die beroeps-generieke of beroepsspecifieke vakken kunnen geven. Mensen uit de praktijk die persoonlijke ervaringen in hun lessen meenemen en daarmee de beroepspraktijk in school brengen. Ondersteunende medewerkers die zorgen voor beleidsontwikkeling en -ondersteuning, financiën, personeel en organisatie, ICT, PR en communicatie, facilitaire zaken en huisvesting. En natuurlijk (lio-) stagiairs en afstudeerders.