Feestelijke diploma-uitreiking post-hbo-opleiding

14 collega’s hebben het diploma ‘Post-HBO Brede Bekwaamheid Beroepsonderwijs’ behaald. Op 28 mei kregen zij het diploma uitgereikt. Hun leidinggevenden en verschillende collega’s waren erbij aanwezig, natuurlijk met mooie woorden, felicitaties en bloemen! De groep is in september 2016 gestart met deze opleiding, die bedoeld is voor docenten of senior docenten die zich verder willen bekwamen in de competentie-eisen van het docentschap.

Vieren
“Een diploma-uitreiking moet je vieren, het is de beloning waarvoor je het doet!” zo opent Gerdy Hoornenborg van de Graafschap Academie de middag, voordat ze het woord geeft aan vicevoorzitter van het cvb, Sarien Shkolnik. Sarien heeft met veel plezier de uitnodiging aangenomen om de gediplomeerden toe te spreken. “Ik geloof heel erg in de lerende organisatie, sterker nog: in de lerende regio. Ik vind het zo mooi dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren,” zo begint Sarien. “De regio bestaat uit mensen; als die zich ontwikkelen, ontwikkelt de regio zich ook.”

Leren of ontwikkelen
Op dit moment is er een discussie gaande over het begrip ‘een leven lang leren’ of ‘een leven lang ontwikkelen’. Wat Sarien betreft doet de benaming er niet toe, het gaat erom dat je niet stil moet staan, maar in beweging moet blijven. Toch is het ene ontwikkelproces het andere niet. De post-hbo-opleiding is een pittige studie, weet ze uit eigen ervaring: “Ik vond het geweldig om te leren terwijl je aan het werk bent; je hebt er meteen wat aan. Het vond het fantastisch om te merken dat leren er zo uit kan zien,” aldus Sarien. “Ook jullie zijn de uitdaging aangegaan. Je leert nieuwe competenties en vraagstukken oplossen, maar het is niet alleen maar leuk. Het kost ook veel tijd, tijd die je ook anders had kunnen besteden. Het vergt discipline en daarom is het belangrijk om het behalen van het diploma te vieren!”

Dank jullie wel
“Ik wil jullie bedanken,” gaat Sarien verder. “Eerst namens de studenten; zij zullen met jullie nieuwe kennis hun voordeel doen. Ook namens jullie collega’s; je neemt dat wat je geleerd hebt mee en deelt het met hen. En tot slot namens jullie leidinggevenden en namens ons, het cvb; door jullie kunnen wij nog beter onderwijs aanbieden aan de studenten hier op school. Eigenlijk mag ik jullie ook namens het werkveld bedanken; dankzij jullie krijgen zij betere medewerkers. Dank dat jullie op je eigen manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Graafschap College. Daar ben ik oprecht trots op!”

Open, leergierig en kritisch
Vervolgens geeft Gerdy het woord aan Irene Meertens van de Hogeschool van Amsterdam. “Ik heb de eerste twee leergangen gegeven, dus het is alweer even geleden,” zo begint Irene. “Ik vond het ontzettend plezierig , maar ook inspirerend om aan jullie les te geven. Er zit echt verschil tussen groepen, maar jullie waren open, leergiering en kritisch. Dit zegt wat over jullie als docent maar ook over het Graafschap College. Ik wil graag iedereen complimenteren met het volgen en afronden van deze post-hbo-opleiding en ik feliciteer ook het Graafschap College met de hoge kwaliteit docenten die ze in huis heeft!”

Waardevol
Vervolgens worden de diploma en bloemen uitgereikt. Terugblikkend geven de gediplomeerden aan dat ze erg enthousiast zijn over de leergang; ze hebben veel nieuws geleerd, onderzoek gedaan en vaak ook kennisgemaakt met collega’s uit een andere sector. Heel waardevol. Ook de leidinggevenden zijn enthousiast over de ontwikkeling van hun medewerkers.

De post-hbo-opleiding bestaat uit vijf leergangen. Om voor een diploma in aanmerking te komen, moeten minimaal vier leergangen met succes zijn afgesloten. Waarvan twee verplicht, te weten: ‘Iedere docent een pedagogisch didacticus’ en ‘Iedere docent een kritische professional’. Iedere leergang bestaat uit zes bijeenkomsten van vier uur, daarnaast moet er thuis natuurlijk nog gewerkt worden.