College van bestuur

Het college van bestuur bestuurt het Graafschap College onder andere volgens de richtlijnen van de Wet educatie en beroepsonderwijs (1997). Het bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en de realisatie van de instellingsopdracht. Deze wordt ieder schooljaar geformuleerd, in overleg met de raad van toezicht. De instellingsopdracht sluit aan op het meerjaren strategisch beleidsplan.

Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met een van de leden van het college van bestuur, via cvb@graafschapcollege.nl.

Het college van bestuur bestaat uit:
Mevrouw Mirjam Koster (voorzitter)
De heer Michiel Gerlagh (lid)