Studentenraad

Het college van bestuur stelt een (centrale) studentenraad in met een representatieve vertegenwoordiging van studenten van het Graafschap College. De studentenraad is een overlegpartner voor het college van bestuur en de deelraden zijn de overlegpartners voor het management van de onderwijssectoren. De bevoegdheden van de studenten zijn vastgelegd in het reglement van de studentenraad.

Informatie over de studentenraad is te krijgen via het bestuurssecretariaat van het Graafschap College.