Kenniscafé ‘Ondernemend onderwijs’: ruimte maken voor passie

Ruim twintig ondernemende docenten zijn op 11 oktober naar locatie Groenlo gekomen voor het kenniscafé ‘Ondernemend onderwijs’. Luc de Krosse is hoofddocent Ondernemerschap & Innovatie bij Saxion Hogeschool en bijna klaar met zijn proefschrift over dit onderwerp. Hij presenteert een nieuw onderwijsmodel, dat vooral inspeelt op de intrinsieke motivatie van de student. Wat als studenten niet gemotiveerd zijn? Ga dan eerst samen op zoek naar hun passie.

Inzicht in jezelf
De Krosse baseert zijn onderwijsvisie op twee modellen: het gedragsintentiemodel en de zelfdeterminatietheorie. Onderwijs begint met inzicht in jezelf. Wat is mijn doel? Wat moet ik doen om dat doel te verwezenlijken? De eerste weken van een module Ondernemen zijn erop gericht studenten hun passie te laten ontdekken en te stimuleren daar zelf mee aan de slag te gaan. Heel veel studenten – en docenten! – hobbelen maar mee, zonder zich echt af te vragen, waarvoor ze iets doen. Als docent bied je oefeningen aan om die passie weer te ontdekken en zelf actief te worden. Je zorgt voor een ‘contextrijke’ omgeving, bijvoorbeeld door hen in aanraking te brengen met rolmodellen en de praktijk te laten ervaren.

Zelf doen
Traditioneel onderwijs is gericht op overdracht. Ondernemend onderwijs is constructiegericht, laat De Krosse zien. In plaats van sturing door de docent, gaat het om zelfsturing door de student. Toetsing bestaat uit selfassessments, peer assessments, reflectie en coachingsgesprekken. Als docent daag je de student uit om zelf actief te worden. In interactie met anderen. Ook dwing je tot reflectie, want dat is iets wat mensen niet zo snel uit zichzelf doen. De zelfdeterminatietheorie stelt dat ieder mens behoefte heeft aan autonomie. Mensen willen graag hun eigen tijd indelen en doen waar ze goed in zijn. Wel in verbinding met anderen. Autonomie, verbinding en meesterschap zijn de drie basisbehoeften om gelukkig te worden en vormen dus de basis van ondernemend onderwijs.

Sociale omgeving
De sociale omgeving heeft een grote invloed op iemands attitude en zelfvertrouwen. Veel studenten missen in hun omgeving de stimulans om in zichzelf te gaan geloven. Juist voor die studenten is het zo belangrijk dat de school een stimulerende omgeving is. Het model van De Krosse spreekt de Graafschap College docenten zeer aan en elementen daaruit worden ook op verschillende plaatsen toegepast. Zo kent Economie & Dienstverlening een topklas Ondernemendheid waarin studenten worden uitgedaagd out of the box te denken en een Business Bootcamp, de laatste week voor de kerstvakantie. Er zijn ideeën om een leegstandpand in Doetinchem te vullen met pop-up stores.  Studenten worden aan alle kanten uitgedaagd.

Olievlekmethode
Kritische vragen zijn er ook. Eén docent is naar een lezing geweest over het puberbrein. Dat zou nog helemaal niet geschikt zijn voor langetermijnbeslissingen en nog vooral gericht op de korte termijn. Kunnen ze wel nadenken over hun levensdoel? Het antwoord is, dat het brein wel moet ontwikkelen en dat gaat het beste door hen wel oefeningen aan te bieden die dat langetermijndenken stimuleren. Eén module ondernemerschap, zet dat wel zoden aan de dijk als de rest van het onderwijs nog vooral overdrachtsgericht is? Ja, het is inderdaad het beste om de hele opleiding opnieuw in te richten, maar als dat niet gaat, werkt de olievlekmethode ook. De Krosse heeft met zijn collega’s een framework ontwikkeld, waarmee je als docent zelf aan de slag kunt en dat hopelijk collega’s inspireert om mee te doen: startupyourself.info

Teachers in the Lead
Het kenniscafé ‘Ondernemend onderwijs’ is georganiseerd door de Teachers in the Lead, in samenwerking met de Graafschap Academie. Teachers in the Lead is een groep Graafschap College docenten die de invloed van de docenten op het onderwijs wil vergroten. Ondernemend onderwijs vraagt om ondernemende docenten, rolmodellen die zelf de regie pakken om succesvolle docenten te zijn. Voor meer informatie kun je het beste één van de Teachers in the Lead benaderen (Sara Vriezen, Willy Reijrink, Rosanne Simmelink) of Roelanda Nijmeijer van de Graafschap Academie.

Op de foto, van links naar rechts: Willy Reijrink, Luc de Krosse (Saxion), Sara Vriezen