In 2011 sloten de MBO Raad en het ministerie van OCW een akkoord over professionalisering in het mbo. Alle scholen hebben naar aanleiding van dit akkoord een professionaliseringsplan opgesteld, met ambities voor de professionalisering van het onderwijspersoneel in de periode 2012-2015. Vijf jaar later vroeg de MBO Raad zich af: Hoe is dat akkoord in praktijk gebracht?

Concreet gaat het bijvoorbeeld om het verhogen van het aantal masteropgeleide docenten, de verbetering van het HRM-beleid en de kwaliteitsontwikkeling van teams. In de bundel ‘Professionalisering in het mbo’ zijn de ervaringen van 22 roc’s opgenomen. Bestuurders, directeuren, docenten, adviseurs etc. komen aan het woord. Alle scholen hebben een eigen, bijzondere aanpak die past bij hun identiteit. Lees over de aanpak van het Graafschap College!

Professionalisering in het mbo, deel GC