In januari/februari 2015 heeft CNV Onderwijs onderzoek gedaan naar beroepstrots in het mbo. Diverse medewerkers van het Graafschap College hebben hieraan meegewerkt.

CNV heeft onderzocht hoe trots medewerkers zijn op hun beroep en het werken in het mbo. Ook wilden zij weten welke factoren hieraan bijdragen of juist belemmerend werken. Behalve een eindrapport is er ook een filmpje gemaakt waarin verschillende collega’s aan het woord komen.