Teachers in the Lead

Binnen het Graafschap College is een groep docenten actief, die zelfbewust een stimulerende rol wil spelen bij het ontwikkelen van aansprekend onderwijs. Onder de naam Teachers in the Lead organiseert de groep activiteiten zoals kenniscafés en de Graafschap Pioniers. Teachers in the Lead is een platform van docenten die zich ‘eigenaar’ van het vak voelen, zij delen kennis over veranderingstrajecten waarin de teacher in the lead is.

Een Teacher in the Lead is een actieve en enthousiasmerende docent, die trots is op zijn/haar vak en school. Hij/zij levert een bijdrage aan de onderwijskwaliteit, het werkklimaat en de statusverbetering van het beroep leraar. De Teacher in the Lead werkt samen met alle lagen binnen het onderwijs om structureel het onderwijs verder te verbeteren.