Verslagen en verantwoording

Op dit deel van de website staan beleidsdocumenten, onderzoeksrapportages en het jaarverslag. Klik op de link om het betreffende document te openen.

Jaarverslag

Met het Geïntegreerd Jaardocument geven wij onze belanghebbenden en andere geïnteresseerden inzicht in de resultaten die wij in het betreffende jaar hebben behaald. Als college van bestuur houden wij ons bij het besturen en aansturen van de organisatie aan de geldende wet- en regelgeving en handelen wij volgens de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ (2014). Ons strategisch beleidsplan en onze kernwaarden waren leidend bij de uitvoering van onze onderwijstaak.

Geïntegreerd Jaardocument 2021
Geïntegreerd Jaardocument 2020
Geïntegreerd Jaardocument 2019
Geïntegreerd Jaardocument 2018

Strategisch beleidsplan 2019 – 2022

In ons strategisch beleidsplan Samen.Leren.Delen. staan onze ambities voor de periode 2019 – 2022 beschreven.

Strategisch beleidsplan 2019-2022