Nicole Slot, geeft Nederlands aan bbl’ers

Nicole werkt bij de richting Gebouwde omgeving en geeft Nederlands, vooral aan bbl’ers. Studenten die niet meteen de meerwaarde zien van het vak Nederlands. Ze vindt het een uitdaging om hen het juiste taalniveau te laten behalen, zodat ze als goede vakmensen af kunnen studeren.