Lesgeven op het mbo is écht anders dan in het vo

Op 6 juli bezocht een delegatie van het ministerie van OC&W, de MBO Raad en het Kennispunt Samen Opleiden, het Graafschap College en het Rijn IJssel. Op uitnodiging van GC-collega (én ambassadeur) Jeroen de Graauw, lieten zij zich informeren over de (aspirant) Opleidingsschool Arnhem & Achterhoek. De Opleidingsschool is een samenwerking tussen de beide mbo-scholen en de lerarenopleiding van de HAN. Samen leiden ze mbo-docenten op. Lesgeven op het mbo is namelijk écht anders dan lesgeven in het vo.

De vier hoofdthema’s binnen de Opleidingsschool zijn:

– Opleiden in de school
– Onderzoek
– Professionalisering
– Kwaliteitsborging

Mbo-docent opleiden

Het mbo vraagt om specifieke inkleuring van de lerarenopleiding. Van startende docenten wordt verwacht dat zij hun lessen af stemmen op de verschillende beroepen, doelgroepen en niveaus binnen het mbo. De mbo-docent moet onderwijs kunnen verzorgen dat aansluit bij de veranderende werk- en leefomgeving van de mbo-student. Opleiden, professionaliseren en onderzoek zijn hierbij van groot belang.

Werkbezoek OC&W

De delegatie ging in gesprek met de ambassadeurs van de Opleidingsschool. Ze hebben tevens gesproken met stagiaires van de HAN die stage lopen in het mbo en met collega’s binnen het Graafschap College die een Pedagogisch Didactisch Getuigschrift hebben behaald. ’s Middags werd het woord gegeven aan innovatiedocenten, over hoe zij de toekomst zien van het mbo-onderwijs. Daarnaast kwam platform onderzoek aan het woord om het belang van onderzoek binnen het mbo-onderwijs aan te geven.

Resultaat

De dag was een groot succes. Er werden ogen geopend voor ontwikkelingen van het opleiden en begeleiden van beginnende mbo- docenten. Daarnaast werd ingegaan op hoe de Opleidingsschool inspringt op de vraag naar gekwalificeerde docenten voor het mbo. Het enthousiasme van de ambassadeurs voor hun vak en het mbo was aanstekelijk. Deze dag was om verbindingen te maken en vanuit daar het gedachtengoed van de opleidingsschool te vergroten en verbreden richting het ministerie van OCW en de mbo- raad. In onze ogen is dat zeker gelukt. Op naar nog meer mooie mogelijkheden en acties tot het opleiding van enthousiaste en gedreven mbo- docenten.

Opleidingsschool Arnhem & Achterhoek

De aspirant Opleidingsschool Arnhem & Achterhoek is een samenwerking van het Graafschap College te Doetinchem, Rijn IJssel te Arnhem en de lerarenopleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Samen bieden zij leraren in opleiding en zij-instromers een goede en contextrijke leerwerkplek. Met deze Opleidingsschool krijgt het gezamenlijk, toekomstgericht en breed opleiden van de toekomstige leraar voor het mbo in de regio Arnhem en de Achterhoek, verder vorm. Neem eens een kijkje!