Op dit moment zijn 10 collega’s van Handel en commercie in Berlijn voor een buitenlandstage. Zij volgen in de ochtend Duits aan een taleninstituut en werken een aantal middagen samen met collega’s van een Berufskolleg en gaan op bedrijfsbezoek.

In november 2015 hebben 10 andere collega’s ook al deze school bezocht. De collega’s uit Berlijn legden afgelopen maart een tegenbezoek af bij ons op school. Op de foto volgt deze groep Nederlandse les op één van onze locaties. In maart 2017 gaat ook het team Secretarieel management met 10 collega’s naar hetzelfde Berufskolleg.

Belangrijk doel van deze buitenlandstages is verdergaande samenwerking, het mogelijk maken van stageplaatsen in Berlijn en gezamenlijk werken aan projecten voor de studenten. Alle activiteiten vallen onder Erasmus+.